Multimedia – video z zastosowaniami maszyn Sealpac, Gruppo Fabbri, Teltek, Carsoe, MAJA,

Prezentacja firmy SEALPAC GmbH – producenta  najnowocześniejszych maszyn rolowych i automatów do pakowania w zmodyfikowanej atmosferze (traysealer)

Video z prezentacjami maszyn firmy MAJA GmbH

Cięcie stało-wagowe na krajalnicy MAJA FP 100

Skórowanie i odbłonianie na jednej maszynie – ESB 4434 V

Video z prezentacją działania podajników tacek firmy CARSØE

AnyTray – dyspenser tacek z buforem

Kompatybilność AnyTray z dowolnymi materiałami opakowaniowymi

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI!

Jesteśmy zawsze do waszej dyspozycji

Napiszcie do nas:

premac@premac.pl

MASZYNY 

tel.: 601 321 163       537 721 960       601 150 997

OPAKOWANIA

tel.: 662 787 120    531 463 489      531 980 829

SERWIS  

tel.: 531 464 264       531 463 475

     tel.: 22 742 01 40 (całodobowo)