Sterylizacja wody / Neutralizacja zapachów

logo-sterilsystem

Systemy dezynfekcji wody produkowane prze STERILSYSTEMS stosuje się w wielu dziedzinach: w instalacjach wodociągowych, w dezynfekcji wody czystej, w przemyśle spożywczym, w produkcji przemysłowej wody technologicznej, w szpitalach, przemyśle farmaceutycznym i chemicznym ( w tym w ochronie przeciw bakteriom Legionella), w produkcji napojów i browarnictwie, w basenach i wannach z hydromasażem – oraz w wielu innych miejscach, czyli wszędzie tam, gdzie zdezynfekowana ma być woda – pitna, technologiczna czy ściekowa.

Ponieważ medium dezynfekującym jest promieniowanie UV, nie wprowadzane są do wody żadne chemikalia ani nie są stosowane żadne systemy filtracji, które zubożałyby wodę mineralnie lub zmieniały jej właściwości fizyko-chemiczne. Usunięte z niej zostają jedynie zanieczyszczenia mikrobiologiczne, i to ze skutecznością 99,99%.

 

AQUASTERA

aquastera sterilsystems

System AQUASTERA służy do dezynfekcji wody pitnej promieniowaniem UV, zapewniając niezawodną sterylizację bez użycia chemikaliów i bez zmiany właściwości fizyko-chemicznych wody.

Do uzyskania sterylnie czystej wody AQUASTERA wykorzystuje dawkę 400 J/m². Potwierdzone jest to badaniem biodozmetrycznym i uzyskanymi certyfikatami: zgodności z austriacka normą 5873-1 oraz niemiecka normą Instalatorów Gazowych i Wodnych W-294.

AQUASTERA  to:

 • kompaktowa budowa
 • polerowana elektrolitycznie obudowa ze stali nierdzewnej
 • ciśnienie robocze 12 bar
 • wysterylizowany płomieniowo kurek do pobierania próbek na wlocie i wylocie
 • elektroniczny układ sterowania, kontrola promiennika
 • selektywna kontrola intensywności promieniowania UV-C zgodna  normami W-294 oraz 5873-1
 • wyświetlacz ciekłokrystaliczny ze wskazaniem bezwzględnej intensywności promieniowania UV-C (w W/m²), względnej (procentowo), roboczogodzin oraz dawki J/m
 • bezpotencjałowe styki sygnalizacyjne alarmu i wstępnego alarmu 4-20 mA
 • wyjście do sterowania zaworem spustowym
 • możliwość zdalnego sterowania, zabezpieczenia przed uszkodzeniami
 • wysokiej jakości promiennik o trwałości do 12.000 godzin pracy
 • rury ochronne z twardego kwarcu
 • małe zużycie energii elektrycznej
 • łatwość montażu i ergonomiczne użytkowanie

Zapraszamy do zadawania pytań naszym doradcom!

Jesteśmy zawsze do Waszej dyspozycji!

Maszyny  telefon    601321163,  601150997,  531463475

Opakowania  telefon   531463489,  531980829

Serwis  telefon   227420140 (całodobowo),   531464264

premac@premac.pl