Sterylizacja powietrza w pomieszczeniach, kanałach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, sterylizacja stołów i taśm roboczych, dezynfekcja wody, osuszanie pomieszczeń i neutralizacja zapachów

 

logo-sterilsystem

Promieniowanie UV-C stanowi część spektrum naturalnego światła słonecznego, o długości fali od 100 ηm do 280 ηm. W zakresie 253,7 ηm działa ono zabójczo na zarodki bakterii, wirusów, drożdży i pleśni.

Sterilsystems

Z zastosowania innowacyjnej technologii dezynfekcji UV-C wynikają bezpośrednie korzyści dla stosującego. Sterylizacja przy pomocy technologii UV-C nie wiąże się bowiem z użyciem jakichkolwiek środków chemicznych czy ozonu, ani z powstawaniem jakichkolwiek toksycznych odpadów czy też tworzeniem się reakcji odpornościowych.

Niepożądane mikroorganizmy ulegają natychmiastowej dezaktywacji przy zachowaniu wszystkich właściwości produktu (produkowanego, pakowanego, badanego czy magazynowanego w danym pomieszczeniu). Dodatkowo przy zastosowanie sterylizacji UV-C spełniane są wysokie wymagania ochrony konsumenta zgodnie z dyrektywą VDI 6022, jak również wymogi HACCP. Oznacza to tym samym ułatwienie w uzyskaniu certyfikacji IFS.

Austriacka firma STERILSYSTEMS oferuje w tej technologii rozwiązania zapewniające sterylizację ze skutecznością 99,99%. Urządzenia wykonane są w całości ze szlachetnej stali nierdzewnej, z zapewnioną wodoszczelnością, łatwe w montażu i konserwacji, przystosowane do integracji z istniejącymi w zakładzie systemami wentylacji czy klimatyzacji.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI!

MASZYNY 

tel.: 601 321 163       537 721 960       601 150 997

OPAKOWANIA

tel.: 662 787 120    531 463 489      531 980 829

SERWIS  

tel.: 531 464 264       531 463 475

     tel.: 22 742 01 40 (całodobowo)