Biuro PREMAC ul. Wiertnicza 125A

Magazyn PREMAC Krzaki Czaplinkowskie ul. Główna 93

Biuro / siedziba

Adres biura: 02-952 Warszawa ul. Wiertnicza 125A
Telefon: 22 742 0 150 (biuro)
531 980 829 (opakowania)
664 108 268 (rozliczenia)
531 464 264 (serwis)
Całodobowy telefon do serwisu: 22 742 0 14

Adresy mailowe:
premac@premac.pl
sekretariat@premac.pl
faktury@premac.pl
maszyny@premac.pl
serwis@premac.pl
opakowania@premac.pl
rodo@premac.pl

Godziny pracy biura: 7.00 – 16.00

biuro premac

Dane spółki

PREMAC spółka z ograniczona odpowiedzialnością –  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy pod nr KRS 0000453566

Adres rejestrowy: 02-921 Warszawa ul. Podgórska 3
NIP: 521-364-49-71
REGON: 146567216

Zarząd spółki w składzie:
Marcin Królicki – prezes zarządu  (email: m.krolicki@premac.pl)
Joanna Jaworska – wiceprezes  (email: j.jaworska@premac.pl)

Numery kont bankowych
Wpłat prosimy dokonywać na poniższe konta bankowe prowadzone w ING Bank Śląski:

Kod BIC (SWIFT): INGBPLPW

Konto do wpłat w PLN:
Nr IBAN: PL 68 1050 1025 1000 0090 3025 5187

Konto do wpłat w EUR:
Nr IBAN:  PL 07 1050 1025 1000 0024 0330 2033

Magazyn
Adres magazynu: 05-530 Krzaki Czaplinkowskie ul. Główna 93
Email: magazyn@premac.pl
Telefony: 696 757 526 lub 601 242 717
Godziny pracy magazynu: 8.00 – 15.00 (inne – po uzgodnieniu telefonicznym)

Napisz do nas

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest Premac sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia lub w przypadku wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do celów wysyłki informacji o produktach i usługach administratora. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia w każdym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia kontaktu bądź realizacji zgłoszenia lub wysyłki stosownych informacji na warunkach udzielonej zgody. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych przez Ciebie uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności oraz Informacji RODO

Ograniczenie odpowiedzialności

Treść materiałów na tej stronie dotyczących oferowanych przez spółkę produktów mają charakter marketingowy. Żaden podmiot (osoba bądź firma) nie powinien ich zatem uznawać za dokładne bądź kompletne.
Premac sp z o.o., jej zarząd, pracownicy, agenci lub doradcy nie ponoszą odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności wynikającej z błędów lub zaniedbań, bez jakichkolwiek ograniczeń) za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty, szkody czy zobowiązania, które mogą powstać w wyniku korzystania lub polegania na informacjach zawartych lub pominiętych na tej stronie internetowej w zakresie danych technicznych, funkcjonalności lub jakichkolwiek innych właściwości opisywanych produktów (maszyn, urządzeń, materiałów opakowaniowych, itp).
Premac sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych na stronie w dowolnym czasie i bez powiadamiania kogokolwiek.
W celu uzyskania  wiążących informacji technicznych lub handlowych należy zwrócić się do działu handlowego firmy Premac sp. z o.o.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI!

MASZYNY 

tel.: 601 321 163       537 721 960       601 150 997

OPAKOWANIA

tel.: 662 787 120    531 463 489      531 980 829

SERWIS  

tel.: 531 464 264       531 463 475

     tel.: 22 742 01 40 (całodobowo)