Automaty i półautomaty do folii rozciągliwej AUTOMAC i ELIXA

Automaty do owijania tacek folią rozciągliwą AUTOMAC

Półautomaty do owijania tacek folią rozciągliwą ELIXA

automac
elixa
Logo_FabbriGroup

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI!

MASZYNY 

tel.: 601 321 163       537 721 960       601 150 997

OPAKOWANIA

tel.: 662 787 120    531 463 489      531 980 829

SERWIS  

tel.: 531 464 264       531 463 475

     tel.: 22 742 01 40 (całodobowo)